ساخت سوله ورزشی

ساخت سوله سالن تربیت بدنی رفسنجان-سوله دهانه27متر_طول54متر_ارتفاع تاج 12متر_ کارفرما اداره تربیت-بدنی رفسنجان

ساخت سوله ورزشی

نکات مهم در ساخت سالن های ورزشی :

همه ی ورزش ها نیـازمند نـور کافی و منـاسب برای حرکات ٔراحت و سالم ورزشکاران و تمـاشاچیان در زمـان های عادی و اضطرار هستند. در برخی از ورزش ها، پارتیشن هایی برای جدا کردن بخش های مختلف سالن ورزشی تعبیه می شود. در این مواقع تنظیم نور باید به شکلی باشد که با یا بدون این بخش ها وجود داشته باشد. ٔ تقسیم بندی ها، نور به نسبت لازم در همه برای ورزش هایی که در یک نـاحیه خاص انجام می شوند .

والیبال و بدمینتون  :

برای مثال والیبال و بدمینتون  تنظیم و موقعیت نور باید به گونـه  ای باشد که در زمان نگاه بـازیکن به سمت بالا، درخشش نور باعث اذیت چشم بازیکن نشود.
در زمـانی کـه تنظیم نـور بـرای یک سالن چنـد منظـوره بخش ها از نور یکسان ٔ تنظیم می شود بـاید توجه داشت که همه و یکنواخت برخوردار باشند.

رعایت این نکته در ورزش های رقابتی (رزمی، کشتی و بوکس ) که سرعت و دقت در آنها از عـوامـل تعیین کننـده است، و نقش مهمـی در کیفیت سابقـه دارد زیرا بازیکن می تواند حرکات حریف را به دقت و با سرعت کافی کنترل نماید.

نکات مهم در ورزش های بدمینتون و تنیس روی میز:

در این ورزش ها توپ بسیار کوچک و حرکت آن با توجه به نوع ضربه از سرعت بالایی برخوردار است. بازیکنان به ناچار با همان سرعت توپ را با چشم دنبال کنند. در این موارد توصیه می شود که تنظیم و پخش نور به شکل عمودی و بـا دقت مناسب صورت گیـرد.

بـرای مسابقات تنیس روی میز، تنظیم مناسب نور بر روی بخش بالایی میز تا ارتفاع 5 متر و روی میز و لبه های آن از حساسیت خاص برخوردار است 1 و عدم تنظیم نور به شکل مناسب می تواند اثر استروسکوبیک را به وجود آورده و آن را تشدید نماید. تنظیم نور عمودی در توپ های مرتفع بسیار مهم است.

سیستم نور فلورسنت ها بهترین وضعیت و یکسانی نور را برای سطوح افقی و عمودی در محدوده بازی فراهم می آورد.

نکات مهم در ورزش تنیس:

در زمین تنیس روباز باید از نورافکن های بلند استفاده شود. در سالن های سرپوشیده نیز باید با استفاده از هنر معماری نورافکن ها در داخل سقف و در لبه های آن به شکلی طراحی و تنظیم شوند که لبه های زمین را پوشش داده و از برخورد مستقیم با چشم بازیکنان و تماشاچیان خودداری شود.

نکات مهم در زمیـن هـای فوتبـال:

در استـادیوم های از نـورافکن های نصب شده روی پایـه های بلنـد ً فوتبـال معمـولا استفاده می شود. نور از محلی در امتداد سقف به دو طرف و به ًمعمولا صورت مخلوط توزیع می شود.

توزیع نور باید در همه سطوح زمین سطوح ً که مورد استفاده بازیکنان قرار می گیرد، توزیع شود. ضمنا نور به گونه ای پیش بینی و طراحی شود که دوربین فیلم برداری تلویـزیون نـور عمـودی لازم را در اختیار داشته بـاشد.

نـور کافی نیز برای بخش های داخلی فضای تماشاچیان که مسقف می باشد پیش بینی شود تا آنها نیز از امنیت و سلامت کافی برخوردار باشند.

ساخت سوله ورزشی – سوله ورزشی -سوله ورزشی دست دوم – ساخت سالن ورزشی –ابعاد سوله ورزشی -ابعاد استاندارد سوله ورزشی – ارتفاع سوله فوتبال – ارتفاع سوله والیبال

نکات :

طراحی نور باید به شکلی باشد که سرعت بازی و اندازه واقعی هر شیئی کاملا نمایان باشد.

در اثر استروبوسکی اجسام به صورت ایستگاهی و یا به نظر می رسد که توپ در حال جهش و برخورد از یک نقطه به نقطه دیگر است

. کنترل صداها فعالیت ها را لذتبخش تر می کند.

عایق ها باید با دوام در مقابل اکشن و تهویه مناسب و به لحاظ دیداری زیبا باشند.َ

تهویه ورزشی در فضاهای ورزشی سرپوشیده به راحتی و نگهداری ساختمان و ساختار آن کمک می کند.

اگر هوای فضاهای سرپوشیده خیلی خشک باشد، پوست دچار سوزش، تنفس سخت والکتریسیته ساکن  مشکل ساز می شود.

پیش بینی تهویه با ظرفیت نهایی، ده بار در ساعت توصیه می شود.

نکات :

اندازه رختکن ها باید متناسب با نوع ورزش و تعداد ورزشکاران پیش بینی شود.

درب های فرار از حریق باید از طرف خارج بسته بوده و از سمت داخل قابل باز شدن باشد.

داوران مسابقات رسمی باید دارای اتاق ویژه باشند.

سرویس های بهداشتی ورزشکاران باید مجهز به آب گرم و سرد باشند.

مسیرهای دسترسی به پارکینگ باید سیستم جاده ای شناخته شده داشته و نباید با فضاهای خروج اضطراری  (آمبولانس، آتش نشانی، پلیس و …) تداخل داشته باشد. تابلوهای مربوطه به کمک های اولیه باید در محل های مناسب تعبیه شده باشند.