ساخت جرثقیل صنعتی

ساخت جرثقیل صنعتی

تنوع زیاد جرثقیل ها و تجهیزات بالابری
موجود، تقسیم بندی دقیق و جامع آنها را بسیار
دشوار می سازد. به ویژه که این تقسیم بندی بر
مبنای معیارهای متفاوتی نظیر کاربرد، طرح، نوع
حرکت و انرژی مورد استفاده امکان پذیر است.
اگرچه تقسیم بندی ارائه شده در اینجا همه انواع
جرثقیل را در بر نمی گیرد، اما با تلفیقی
کاربردی از معیارهای دسته بندی، شناخت
مناسبی از طرحهای مختلف و اصطلاحات صنعت
جرثقیل را به دست می دهد.

سیستمهای برق رسانی

تامین برق مورد نیاز جرثقیل ها در طول سالن محل نصب آنها از طرق مختلف می تواند صورت پذیرد که هریک مزایا و معایب و کاربردهای ویژه خود را دارا می باشد. در جدول
زیر به اختصار به آنها اشاره شده است.

کابل تخت و قرقره سیم

بکسلی
پایین ترین هزینه
 غیر قابل توصیه در مسیرهای با طول بیش از 81 متر
 امکان استفاده تنها یک جرثقیل در مسیر
 عدم امکان برق رسانی به جرثقیل های با توان مصرفی بالا
دهانه ها و کارگاه های کوچک

کابل تخت و قرقره ریلی

هزینه پایین
 غیر قابل استفاده در مسیر های با طول بیش از 01 متر
 امکان استفاده تنها یک جرثقیل در مسیر
 عدم امکان برق رسانی به جرثقیلهای با توان مصرفی بالا
کارگاه های متوسط که نیاز به یک دستگاه
جرثقیل با ظرفیت پایین دارند.

کابل جمع کن

تعیین برق ورودی از یک نقطه
 نیاز به آماده سازی مسیری جهت قرارگیری کابل روی زمین
 آسیب پذیر بودن کابل
 نیاز به کابل مخصوص منعطف و تقویت شده با هزینه بالا
جرثقیلهای دروازه ای که امکان استفاده از شین
مسی برای آنها مقدور نباشد.

شین مسی

 امکان برق رسانی در سالنهای با طول بلند
 امکان برق رسانی به جرثقیلهای با توان مصرفی بالا
 امکان استفاده از چند جرثقیل در یک مسیر
 هزینه اجرای بالا
 نیاز به نگهداری بیشتر
 وجود قطعات استهلاکی در سیستم
 نیاز به تغذیه بیش از یک نقطه برای طول زیاد
 صنایع سنگین
 سالنهای با طول بلند
 سالنهایی که نیاز به قرار گرفتن چند جرثقیل
بر روی یک مسیر وجود دارد.

 

جرثقیل صنعتیساخت جرثقیل صنعتی– انواع جرثقیل صنعتی – جرثقیل سقفی-جرثقیل سوله -قیمت جرثقیل سقفی

سیستمهای هشدار

اعلام بروز شرایط غیر عادی در عملکرد جرثقیل ها گاهی می تواند از بروز اتفاقات جبران ناپذیر مالی یا جانی جلوگیری نماید و در جدول زیر به برخی از سیستمهای هشدار قابل
استفاده در جرثقیل ها اشاره شده است که کارفرمایان می توانند با استفاده از آن هشدارهای مورد نیاز خود را انتخاب و سفارش نمایند.

قطع عملکرد

در این روش در صورت بروز مواردی که نیاز به هشدار وجود دارد مانند باربرداری بیش از ظرفیت و یا کار در سرعت باد بیش از میزان
توصیه شده، سیستم های برقی مربوطه اجازه بهره برداری را نخواهند داد.

صوتی

در این روش به وسیله هشدارهای صوتی به اپراتور اطلاع رسانی می گردد که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود.
 اعلام شروع حرکت
 بار بیش از ظرفیت و بالارفتن دمای موتورها
 نوسان در سطوح ولتاژ
 سرعت باد بیش از حد

نوری

در این روش جهت افزایش ایمنی در هنگام شروع بهره برداری اطلاع رسانی توسط هشدارهای نوری صورت می گیرد که برخی از آنها
شامل موارد زیر می باشد. نوع هشدار می تواند روشن شدن دائمی چراغ یا به صورت چشمک زن باشد.
 وصل برق
 بروز خطا در سیستمهای برقی
 شروع حرکت

 

پیام رسان

در این روش که در جرثقیل های خاص با ظرفیت سنگین استفاده می شود به وسیله سیستمهای کنترلی پیشرفته، تمامی عملکرد جرثقیل کنترل و
مدیریت شده و مواردی که نیاز به اعلام دارند به مسئول یا واحد نظارتی مربوطه گزارش می گردند، مانند :
 بروز خطا در سیستمهای کنترلی مانند اینورترها
 باربرداری بیش از حد
 ساعات کارکرد