ساخت جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی :

جرثقیلی است که با پل متحرک حامل بالابر ثابت یا متحرک که با مکانیزم های خاص بالابری کار کرده و بار را جا به جا می کند. این جرثقیل ها معمولا در داخل سوله ها، کارخانه ها و کارگاه ها برای جا به جایی بار کاربرد زیادی دارند.

انواع سیستم های نصب جرثقیل های سقفی با تیر حمال منفرد زیرین :

-سیستم ریلی نصب شده روی سقف 2 – سیستم ریلی ایستاده آزاد (نصب روی زمین)

مزایای این دو سیستم عبارتند از :

سهولت در نصب و برچیدن  نصب قطعات توسط پیچ و مهره  عدم نیاز به جوشکاری   پوشش ظرفیت های تن3-35

انواع سیستم های نصب جرثقیل های سقفی با تیر حمال منفرد فوقانی :

سیستم جرثقیل ایستگاه  کاری

سیستم ریلی ایستاده ی آزاد که بر دو نوع هستند :مهار کناری و مهار فوقانی

سیستم ریلی نیمه ایستاده  آزاد

مزایای این سه نوع سیستم عبارتند از:

سهولت در نصب و برچیدن

پوشش ظرفیت های1-5 تن

نصب قطعات توسط پیچ و مهره

کاربری آسان

 ساخت جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی-انواع جرثقیل سقفی | جرثقیل سقفی سوله – فروش جرثقیل سقفی سوله